Sa se primeasca un bonus pe timp jucat pe server pentru concursul lunar cu top 3 sau cum era
+sa se faca un skin personalizat