Nick curent: k3n[N]z0r
Nick dorit:MambaMov
Detin VIP (DA / NU):NU
Data cand fac cerere (ziua / luna / anul).12.2019
Data cand fac urmatoarea cerere (ziua / luna / anul).2.2020
Ma supun regulamentului (DA / NU): DA