un topic closed, aicea, nu va atingeti de el frt, ca loati boli, acest portoofoliu este pus in carantina pana in n0embrie